Å hjelpe de som ingenting har!

 

Det Arne Skarpsno startet og stod for vil fortsatt leve videre.

Hans trofaste støttespillere gjennom mange år vil fortsette å drive hans gode arbeid.

"Gatebarnas Far" drives i dag av Pål sammen med en rekke frivillige.

Organisasjonen har delt ut mat til trengende i over 30 år, derav tilnavnet "Gatebarnas Far"

 

Vi vil på det varmeste takke alle sponsorer og frivillige som bidrar til å kunne hjelpe de som trenger det aller mest.

 

Det nytter.

Din innsats kan være avgjørende!!  sa Arne Skarpsno bestandig.

Du kan være med å hjelpe.

 

Ønsker du å støtte vårt arbeid, kan følgende kontonummer

 

benyttes: 1210 35 08051

 

 

mail: gatebarnasfar@gatebarnasfar.com

 

 

                                       Åpningstider for Gatebarnasfar

 

 

Viktig info:  Alle som skal inn etter ferien må ha adgangskort.

 

Vennligst ta kontakt med Pål

 

Vennligst ta med utbetalingslipp fra NAV.

På grunn av mangel på mat tar vi fra 25/8 inn bare nye brukere som kan dokumentere livsopphold fra NAV.

Alle gamle brukere på kunne vise adgangskort til Gatebarnas far ved forespørsel.

Tirsdag mellom 11-13:00 tar vi imot søknader for adgang til mat utleveringen.

 

 

 

Pål med flere driver Gatebarnas far i dag, slik Arnes tanke var om arbeidet.

Arnes ånd lever i beste velgående og mennesker finner en utstrakt hånd.